SLOCOLD
Domov
O društvu
Članstvo
Vodstvo
Zgodovina
Publikacije
Aktivnosti
PREGRADE
Interaktivna karta
Seznam pregrad
KNJIŽNICA
O knjižnici
Glasilo SLOCOLD
Zborniki SLOCOLD
Članki - mednarodno
Predloge
icold
Cilji, vodstvo
European club
Questions
povezave
Sorodna društva
Strokovne revije
Strokovna združenja
Podporni člani
 

TISKANE PUBLIKACIJE, MEDNARODNA UDELEŽBA

SLO/ENG

Zbornik prispevkov letnega posvetovanja SLOCOLD

Društvo SLOCOLD vsako leto izda zbornik prispevkov z letnega posvetovanja. Pri organizaciji strokovnih posvetovanj se prikaže posamezno tehnično področje delovanja v okviru pregradnega inženirstva ali pa se pripravi tematska konferenca, ki je aktualna na lokaciji (pri gostitelju srečanja).


Interno glasilo društva SLOCOLD »Velike Pregrade«

Interno glasilo »Velike Pregrade« oblikujejo člani društva s prispevki o aktualni problematiki pregradnega inženirstva v Sloveniji. Poleg omenjenega so Velike pregrade tudi vir informacij, ki jih na sedež SLOCOLD pošiljajo ICOLD in druge sorodne organizacije. Glasilo društva SLOCOLD »Velike pregrade« izhaja dvakrat letno. Praviloma sta v prvi številki predstavljena poročilo skupščine SLOCOLD ter poročilo posvetovanja in spremljajoče strokovne ekskurzije. V drugi številki je objavljeno poročilo letnega srečanja ICOLD in letne strokovne ekskurzije. Uredništvo si prizadeva, da je v vsaki številki tudi strokovna vsebina, skozi katero naši člani predstavljajo strokovno delo na svojem področju.

Udeležba članov SLOCOLD v mednarodnem prostoru

Člani SLOCOLD so redno prisotni v mednarodnem prostoru z izvirnimi prispevki, ki se objavljajo na ICOLD mednarodnih sipozijih in kongresih. V sklopu društva je za presojo prispevkov odgovorna recenzijska komisija, ki jih nato predlaga ICOLD za publiciranje. Do sedaj so člani SLOCOLD objavili preko 20 prispevkov.

Zborniki, interno glasilo Velike pregrade in objavljeni prispevki so na voljo v elektronski obliki v virtualni knjižnici.


SLOVENSKI NACIONALNI KOMITE ZA VELIKE PREGRADE

Hajdrihova 4
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 4776-222
Fax: +386 1 2510-527
E-mail: slocold(at)slocold.si
Avtor: Andrej Sedej © SLOCOLD