SLOCOLD
Domov
O društvu
Članstvo
Vodstvo
Zgodovina
Publikacije
Aktivnosti
PREGRADE
Interaktivna karta
Seznam pregrad
KNJIŽNICA
O knjižnici
Glasilo SLOCOLD
Zborniki SLOCOLD
Članki - mednarodno
Predloge
icold
Cilji, vodstvo
European club
Questions
povezave
Sorodna društva
Strokovne revije
Strokovna združenja
Podporni člani
 

VODSTVO

SLO/ENG

Kdo vodi SLOCOLD

SLOCOLD vodijo predsednik, trije podpredsedniki in izvršni odbor, ki se sestaja trikrat do štirikrat letno. Ostali trije organi društva so še nadzorni odbor, častno razsodišče in študijski komite, v okviru katerega delujeta skupina za regulativo in recenzijska komisija. Mandat vodstva traja štiri leta.

Zapisniki sej izvršnega odbora (od 2009)

Predsednik
dr. Andrej Širca

Podpredsedniki
Mojca Ravnikar-Turk, Krešimir Kvaternik, dr Andrej Kryžanowski

Izvršni odbor
Milica Slokar, dr Branko Zadnik, Alida Rejec, Veljko Flis, Marjan Kirbiš

Nadzorni odbor
Miran Komel, Rudi Brinšek, Pavel Žvanut

Častno razsodišče
Vinko Koren, Nataša Smolar Žvanut, Živa Brcar

Finance
Krešimir Kvaternik

Glasilo "Velike pregrade"
urednik: Matija Brenčič

Knjiga "Velike pregrade v Sloveniji"
dr Andrej Kryžanowski, Rudi Brinšek, Vinko Koren, dr Andrej Širca, Mojca Ravnikar-Turk, dr Branko Zadnik, Andrej Sedej

Skupina za recenzijo strokovnih prispevkov
Savo Janežič, Vinko Koren, Meta Povž, dr Rudi Rajar, dr Branko Zadnik, Andrej Kryžanowski, Zoran Stojič, dr Andrej Širca, Vlado Vukadin, Mojca Ravnikar Turk, Nataša Smolar Žvanut


SLOVENSKI NACIONALNI KOMITE ZA VELIKE PREGRADE

Hajdrihova 4
1000 Ljubljana

Tel: +386 1 4776-222
Fax: +386 1 2510-527
E-mail: slocold(at)slocold.si
Avtor: Andrej Sedej © SLOCOLD